Tijdelijke huisvesting statushouders, Oekraïners en spoedzoekers

LDA heeft als enige fractie tegen dit voorstel gestemd, hoewel in het verslag van de raadsvergadering van 19 oktober staat vermeld dat de stemuitslag 100% is en LDA ook bij de voorstemmers wordt genoemd.

LDA heeft uitgesproken het goed te vinden dat er voor deze doelgroepen huisvesting gecreëerd wordt maar niet op deze locatie in de hoek van de Hoornseweg/A7 in Middenmeer. De geluidsoverlast van de A7 en fijnstof in de lucht maken deze plek niet geschikt voor ook tijdelijke bewoning. Op deze plek mag volgens de normen niet gebouwd worden voor permanente bewoning maar voor tijdelijke bewoning gelden die normen niet. Op de website van de GGD staat het advies om minstens 150 meter vanaf een snelweg te bouwen om een acceptabele luchtkwaliteit te hebben.

Hollands Kroon is qua oppervlakte een van de grootste gemeenten van het land. Het moet toch mogelijk zijn om geschiktere locaties te vinden voor deze tijdelijke huisvesting.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.