LDA stemt tegen verhoging OZB, oplopend naar 10%

Hoewel de begroting met een positief saldo van € 1,3 miljoen sluit en de algemene reserve € 33 miljoen bedraagt is een ozb verhoging met 5% boven de inflatiecorrectie van 3% opgenomen met de vermelding dat voor 2025 opnieuw een verhoging van 5% volgt. Daarmee komt de totale verhoging uit op 10%. Volgens het college nodig omdat de uitkering uit het gemeentefonds van 2026 omlaag dreigt te gaan en de daardoor dreigende tekorten opgevangen kunnen worden. Zeker is deze aangekondigde korting niet en het is maar de vraag hoe een nieuwe regering daar over denkt. Vanuit de vereniging Nederlandse Gemeenten is heftig verzet tegen de aangekondigde maatregel.
Gezien de gezonde financiële positie van Hollands Kroon ziet LDA nog geen noodzaak om de ozb te verhogen. Beter is af te wachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren met de uitkering uit het gemeentefonds en welke maatregelen er genomen moeten worden, waarbij voor LDA primair gekeken moet worden naar mogelijke bezuinigingen.
Met de VVD werd een amendement ingediend om de voorgestelde verhoging uit de begroting te schrappen. Dit amendement kreeg geen steun waarna beide partijen de begroting afwezen en tegen stemden.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.