Opinie: Ook voor Hollands Kroon wordt het tijd om de deur open te zetten voor kernenergie

In de ons omringende gemeenten is de kogel door de kerk: er wordt serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om (kleine) kerncentrales te bouwen. Begin deze maand was er een informatieavond in Den Helder, waar de gemeenteraad werd bijgepraat over de mogelijkheden om een kleine kerncentrale te bouwen. De gemeente ziet ’grote economische voordelen’ in de komst van een kernreactor. Ook in West-Friesland gaan meerdere gemeenten gezamenlijk de mogelijkheid onderzoeken om kernenergie onderdeel te laten worden van de energietransitie. De ontwikkelingen wat betreft (kleine) kerncentrales volgen zich snel op, en inmiddels  is het al mogelijk om binnen 7 jaar een werkende kleine kerncentrale (Small Mododular Reactor, SMR) te plaatsen. Een geweldige kans om op een heel klein oppervlak, heel veilig heel veel energie op te wekken.

In 2020 heb ik in de gemeenteraad reeds een motie ingediend om kernenergie serieus te overwegen in de energietransitie. VVD, OHK en LDA waren daar toen voorstander van. De andere partijen kwamen echter met de meest vergezochte en reeds allang achterhaalde argumenten aan, om hun ongenoegen duidelijk te maken. Een raadslid (ik kan mij niet meer herinneren wie), noemde het voorstel zelfs asociaal en onbehoorlijk, terwijl er slechts opgeroepen werd tot het opstellen van een visie ten opzichte van kernenergie. Alle argumenten die de meeste ‘groene’ partijen al jaren aandragen tegen kernenergie werden uit de kast gehaald. Het zou gevaarlijk zijn, veel te duur, te lang duren om te bouwen en zelfs de angst dat terroristen hun peilen op de kerncentrale zouden richten werd geuit. De kerncentrale in Borssele heeft in haar 50-jarig bestaan uiteraard al meerdere terroristische aanvallen moeten verduren… Ik kan de argumenten één voor één voor u ontkrachten, maar ik ga er vanuit dat u deze zelf ook op waarde kunt schatten. Voor wie zijn of haar kennis wil ophalen, raad ik dit artikel aan.

Nu de politieke wind zowel in de provincie als landelijk is gekanteld en de voorstanders van kernenergie ruim in de meerderheid zijn, is er momentum om de discussie over kernenergie weer aan te zwengelen. Dit keer graag zonder angstretoriek, maar op basis van harde feiten. De gemeente Hollands Kroon zou zeker baat kunnen hebben bij één of meerdere kleine reactoren, met name in gebieden waar de behoefte aan energie hoog is, zoals bijvoorbeeld Agriport. Hoe mooi zou het zijn als je, door het plaatsen van één onuitputtelijke energiebron, zo’n groot gebied in haar energiebehoefte kunt voorzien? Misschien kun je hier zelfs aan eigen mini-energienet voor aanleggen, waardoor we niet in de knoop komen met het reguliere energienet.

Onderzoek zal moeten uitwijzen wat wel en niet kan. Hiervoor is het nodig dat het taboe dat er, nog eens versterkt door de reacties op de kernenergiemotie uit 2020, hangt omtrent kernenergie eindelijk eens doorbroken wordt. We moeten geen enkele energiebron uitsluiten, en al helemaal niet een energiebron die zo efficiënt is en beperkte ruimte vraagt als kernenergie. De energietransitie kost sowieso geld, dus laten we dat geld dan zo efficiënt mogelijk benutten.

Daan Pruimboom
Steunfractielid LDA

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.