Beantwoording vragen over de herinrichting Koningin Julianalaan in Slootdorp

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de steeg niet valt onder de herinrichtingswerkzaamheden waardoor er geen noodzaak tot sanering is
Verder komt er een informatiebijeenkomst met de bewoners, een datum wordt niet vermeld. De fractie zal de verdere gang van zaken met aandacht volgen.

 1. Reactie
  Kunnen de werkzaamheden van de herinrichting van de Koningin Julianalaan wel beginnen voordat de sanering van de verontreinigde locatie heeft plaats gevonden?
  Ja, de werkzaamheden kunnen beginnen.
 2. Zo ja, waarom?
  De locatie waar er sprake is van (mogelijke) verontreiniging van de grond, ligt buiten het gebied van de herinrichtingswerkzaamheden. De grond in het herinrichtingsgebied is niet (of nihil) verontreinigd en kan veilig uitgegraven en verplaatst worden.
 3. Bent u bereid op korte termijn met de bewoners in gesprek te gaan om duidelijkheid te verschaffen over de uit te voeren werkzaamheden?
  Wij betreuren dat, op het moment van het stellen van deze vragen, meer behoefte was aan duidelijkheid over de werkzaamheden. Voorafgaand aan de geplande werkzaamheden zijn er meerdere communicatie- en contactmomenten geweest. Informatie op denkmee.hollandskroon.nl, een informatiebrief, 1-op-1 gesprekken en drie informatiebijeenkomsten.

  Op denkmee is het gehele project weergegeven, inclusief de aankomende fases.

  Op 16 maart 2023, 26 juni 2023 en 3 mei 2024 hebben de bewoners brieven ontvangen. Hierin is het project toegelicht en zijn de bewoners gewezen op de mogelijkheden om vragen te stellen. Hierin zijn de bewoners ook uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten.
  Tijdens deze bijeenkomsten zijn de vragen en zorgen van de bewoners verzameld. Ook is er ingegaan op de technische uitvoering. Waar mogelijk zijn opmerkingen opgenomen of verwerkt in het ontwerp. Er zijn zorgen geuit over de snelheid van het verkeer en gevolgen van grondwateronttrekking. Deze zorgen hebben geleid tot verkeersmetingen en het plaatsen van peilbuizen om de grondwaterstand te monitoren. Naar aanleiding van het besluit van 4 juni om de werkzaamheden tot nader order uit te stellen, wordt er opnieuw ingezet op communicatie en contact. Hierbij staat vast dat één onderdeel tenminste een informatiebijeenkomst is.
  Op basis van contact met, en inventarisatie bij de inwoners besluiten wij welke communicatie inzet verder nodig is.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.