Beantwoording vervolgvragen storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LDA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer.
Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant.
Dit antwoord heeft bij GroenLinks en LDA tot vervolgvragen geleid die op 6 oktober jl. zijn ingediend.

Uit het antwoord op deze vervolgvragen blijkt dat het college met ons van mening is dat de informatie naar Hollands Kroon toe niet deugt, of ontbreekt en is hierover in gesprek met de verantwoordelijke instanties. Ons doel was het breed bekend te maken wat er gebeurt op de afvalstort van Afvalzorg en dat is gelukt. Ook in de provinciale staten en de gemeente Zaanstad is er discussie.

Meer over: Polonium-210 het perfecte gif

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.