Bodem Lelypark moet gesaneerd worden

Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bügel-Hajema staat een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem. Voor het volledige bodemonderzoek werd verwezen naar bijlage 5. Deze ontbrak echter bij de raadsstukken. LDA heeft gevraagd om deze bijlage maar deze werd niet ter beschikking gesteld. Fractievoorzitter Henk van Gameren vroeg bij het vaststellen van de agenda voor donderdag 16 december om het voorstel tot wijziging van het bestemmingplan van de vergadering af te halen. Hij kreeg geen steun vanuit de raad en haalde het toen naar de oordeelvorming. Het werd niet behandeld en doorgeschoven naar de uitloopvergadering op dinsdag 21 december. Het resultaat is wel dat vrijdagochtend het hele rapport van Bügel-Hajema bij de raadsstukken werd gevoegd met daarin bijlage 5. Daaruit bleek dat de verontreiniging veel ernstiger is dan uit de toelichting bij het raadsvoorstel bleek. Daarop heeft de fractie vervolgvragen gesteld, die maandag 2o0 december al beantwoord zijn. Daaruit blijkt sanering noodzakelijk is. Hierbij de vragen met de beantwoording.

Lees hier het gehele bericht. LINK

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.