Tweespalt in Hollands Kroon over zonneparken

Schager Courant 22 september 2023

Anna Paulowna: De getuigenissen waren voorbereid, de messen geslepen. En toen werd de planning voor de gemeenteraad van Hollands Kroon donderdagavond op het laatst aangepast en bleef de Strategie Duurzaamheid 2023-2026 voorlopig voor wat het was: een agendapunt.
Reden: binnen de coalitie van OHK, SHK, D66, GroenLinks en PvdA is het op het moment nog ’voer voor discussie’ en dat maakte het volgens Alexander Bügel maar weinig zinvol de materie te bespreken met de rest van de raad.
Volgens Henk van Gameren van LDA verdiende de late annulering ’geen schoonheidsprijs’ en wordt er zodoende een discussie gemeden waar ’best veel’ over te zeggen valt. „Als we gaan dromen, laten we dat dan samen doen”, klonk de romantische uitnodiging van de eenmanspartij.

Duurzaamheid
De geste kan niet los worden gezien van zijn voorgenomen plan de coalitie eens flink aan de tand te voelen over duurzaamheid in het algemeen en de genoemde strategie in het bijzonder. Vooral de overweging van zonneparken op landbouwgrond strijkt het raadslid tegen de haren in, bleek uit een bericht dat hij in de dagen voor de raad de wereld had ingestuurd. In het kader van ’u vraagt, wij draaien’ kreeg Van Gameren alsnog de discussie waar hij op hoopte, zij het in een andere vorm. Dit nadat Pieter de Jong van OHK en Jip Pankras van SHK een motie indienden om de Regionale Energiestrategie (RES) bij te schaven. Volgens de heren brokkelt het draagvlak voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer af.
En laat de RES nu juist déze locatie als zoekgebied te hebben aangemerkt.Zaak om de huidige RES niet langer in ere te houden, klonk hun redenatie.
GroenLinks en D66 merkten op dat Hollands Kroon niet in haar piere-eentje over het IJsselmeer gaat en dat het maar zeer de vraag is wat het doet met de onderhandelingspositie. Desalniettemin stemde de raad met een meerderheid voor een afkeurend signaal richting de groene plannen en bleek met de instemmende fracties van OHK en SHK waar binnen de huidige coalitie voer voor discussie vandaan komt.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.