LDA stelt vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Projectontwikkelaar Scholtens Groep heeft perceel Dorpsstraat 78 in Nieuwe Niedorp verworven en daarna de daarop staande stolpboerderij verkocht met een klein deel van de grond. Het deel dat in de volksmond bekend staat als het bos van Van Moorselaar is in eigendom van Scholten gebleven.

Bewoners in de buurt hebben onlangs een brief van Scholten ontvangen dat de projectontwikkelaar grond gaat afvoeren van het Dahliapark naar een terrein achter de Dorpsstraat en dat dat enige overlast kan veroorzaken. Verschillende omwonenden hebben navraag gedaan bij Scholten waar de af te voeren grond gestort wordt. Duidelijkheid wordt daar niet over verkregen. Dat geeft te denken. Een projectontwikkelaar koopt geen stuk grond om daar niet op te kunnen bouwen. De grond van het bos is erg nat, dus het perceel kan goed opgehoogd worden met de grond uit het Dahliapark om het bouwrijp te maken.

Dat betekent het einde van het bos waarmee een geliefde en waardevolle plek groen in Nieuwe Niedorp zou verdwijnen. Waardevol vanwege zijn grote biodiversiteit. Er komen veel vogels in voor waarvan bijzondere soorten zoals de grote bonte specht, groene specht, uilen en vorig jaar ook de ijsvogel.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Waar wordt de grond uit het Dahliapark gestort?
  2. Wat zijn  de plannen van de projectontwikkelaar?
  3. Bent u daar in gekend?
  4. Wat betekenen die voor het bos van Van Moorselaar?
  5. Gaat dat gekapt worden?

U voert beleid waarin herstel van biodiversiteit een belangrijk onderdeel vormt. In de concept Woonvisie onderschrijft u dat nadrukkelijk door aan te geven dat  groen en biodiversiteit in de dorpen belangrijk zijn voor een prettige en gezonde leefomgeving.

  1. Moet u dan bestaande plekken, zoals het bos van Van Moorselaar, niet koesteren en behouden?
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.