Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief 144 is uit!

In dit nummer onder andere: Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag openbare fractievergadering Uit de fractie Kritiek op belastingverhoging Algemene beschouwing kadernota Klik hier -> Nieuwsbrief 144

Beantwoording vragen over de herinrichting Koningin Julianalaan in Slootdorp

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de steeg niet valt onder de herinrichtingswerkzaamheden waardoor er geen noodzaak tot sanering is Verder komt er een informatiebijeenkomst met de bewoners, een datum wordt niet vermeld. De fractie zal de verdere gang van zaken met aandacht volgen. Reactie Kunnen de werkzaamheden

Beantwoording vragen over opslag met PFOS vervuilde grond bij Afvalzorg in Middenmeer

Hieronder de beantwoording door het college van onze vragen over de metingen van het pfos-gehalte rond de stortplaats van Afvalzorg. De gemeten waarden zijn onder de door het RIVM vastgestelde grenswaarden voor oppervlaktewater. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het effluent? Afvalzorg bemonstert het

Beantwoording vragen over de oplossing van het conflict met dhr. Hommes

Hieronder de beantwoording door het college van de vragen die gesteld zijn over het oplossen van het conflict met dhr. Hommes. De vragen zijn naar de mening van de fractie duidelijk beantwoord. Reactie Was het college reeds op de hoogte van het conflict tussen deze inwoner en de gemeente, en

Algemene Beschouwing Kadernota 2025

Ook dit jaar is er voor gekozen om deze Kadernota gezamenlijk met de gehele raad vorm te geven. Voor deze meerdere werksessies een groot compliment. Vorig jaar hadden we moeite met het voorsorteren op het ravijnjaar 2026 en het daardoor extra verhogen van de ozb. Onnodig vonden wij! Het is

Verslag openbare fractievergadering 17-06-2024

Op de goed bezochte vergadering ontstond op een zonnig terras in de Kunsttuin in Winkel na een rondje voorstellen een levendige discussie met de drie insprekers waarbij de inbreng steeds was dat er geen antwoord van gemeente of college komt na gedane toezeggingen naar aanleiding van ontmoetingen of gesprekken. Herinrichting

LDA luistert

LDA houdt maandag 17 juni een openbare fractievergadering in de Kunsttuin Winkel, Limmerschouw 51, 1731 NJ Winkel, aanvang 19.30 uur. De agenda van de raadsvergadering van 20 juni wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden

LDA stelt vervolgvragen over situatie voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Afgelopen week ontvingen wij de beantwoording van onze Politieke Vragen over de situatie in de voormalige Harmonie in Hippolytushoef, waarvoor dank. De beantwoording roept bij onze fractie een aantal vragen op. In de beantwoording op de vraag over de 9e woonunit geeft u aan dat er geen sprake is van

Column: Primeur???

De spreeuwen en dotten, inwoners van Winkel en Nieuwe Niedorp, moesten wel met een heel bijzonder gevoel dinsdagavond 21 mei zaal Beentjes betreden waar de gemeente aanwezig was om te horen wat zij van de renovatie van het Hoefje en de parkeerplaatsen rond het Winkelhart en de situatie op de

Beantwoording vragen over: tunnel onder A7 Wieringerwerf

Op 18 mei 2024 heeft LDA (v/h LADA) vragen gesteld over de tunnel onder A7 Wieringerwerf. Hieronder de antwoorden van het College op deze vragen. Deelt het college onze mening dat het tunneltje als onveilig kan worden ervaren door voetgangers die er gebruik van maken? Een onveilig gevoel kan te

LADA wordt Lokaal Democratisch Alternatief

   wordt          Op de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 3 juni 2024, is besloten dat LADA de naam aanpast en verder gaat als Lokaal Democratisch Alternatief (LDA). Deze naam past beter bij de missie en visie van onze partij voor Hollands Kroon. Met de nieuwe naam profileren

Nieuwsbrief 143 is uit!

In dit nummer onder andere: Verslag openbare fractievergadering Plan panelen op IJsselmeer stuit op steeds meer verzet Uit de fractie Column, primeur??? Politieke Vragen Klik hier -> Nieuwsbrief 143