Nieuwsoverzicht

Verslag openbare fractievergadering 17-06-2024

Op de goed bezochte vergadering ontstond op een zonnig terras in de Kunsttuin in Winkel na een rondje voorstellen een levendige discussie met de drie insprekers waarbij de inbreng steeds was dat er geen antwoord van gemeente of college komt na gedane toezeggingen naar aanleiding van ontmoetingen of gesprekken. Herinrichting

LDA luistert

LDA houdt maandag 17 juni een openbare fractievergadering in de Kunsttuin Winkel, Limmerschouw 51, 1731 NJ Winkel, aanvang 19.30 uur. De agenda van de raadsvergadering van 20 juni wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden

LDA stelt vervolgvragen over situatie voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Afgelopen week ontvingen wij de beantwoording van onze Politieke Vragen over de situatie in de voormalige Harmonie in Hippolytushoef, waarvoor dank. De beantwoording roept bij onze fractie een aantal vragen op. In de beantwoording op de vraag over de 9e woonunit geeft u aan dat er geen sprake is van

Column: Primeur???

De spreeuwen en dotten, inwoners van Winkel en Nieuwe Niedorp, moesten wel met een heel bijzonder gevoel dinsdagavond 21 mei zaal Beentjes betreden waar de gemeente aanwezig was om te horen wat zij van de renovatie van het Hoefje en de parkeerplaatsen rond het Winkelhart en de situatie op de

Beantwoording vragen over: tunnel onder A7 Wieringerwerf

Op 18 mei 2024 heeft LDA (v/h LADA) vragen gesteld over de tunnel onder A7 Wieringerwerf. Hieronder de antwoorden van het College op deze vragen. Deelt het college onze mening dat het tunneltje als onveilig kan worden ervaren door voetgangers die er gebruik van maken? Een onveilig gevoel kan te

LADA wordt Lokaal Democratisch Alternatief

   wordt          Op de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 3 juni 2024, is besloten dat LADA de naam aanpast en verder gaat als Lokaal Democratisch Alternatief (LDA). Deze naam past beter bij de missie en visie van onze partij voor Hollands Kroon. Met de nieuwe naam profileren

Nieuwsbrief 143 is uit!

In dit nummer onder andere: Verslag openbare fractievergadering Plan panelen op IJsselmeer stuit op steeds meer verzet Uit de fractie Column, primeur??? Politieke Vragen Klik hier -> Nieuwsbrief 143

Vragen NHD/Schager Courant aan Henk van Gameren.

Na aanleiding van de vragen over de veiligheid rondom het tunneltje onder de A7 bij Wieringerwerf heeft NHD/Schager Courant een aantal vragen aan aan het LDA raadslid Henk van Gameren gesteld. Deze vragen met antwoorden zijn op 21 mei jl. gepubliceerd in dit artikel.

Verslag openbare fractie vergadering 13-05-2024 in de Meerbaak, Middenmeer

De raadsagenda kende twee punten op de oordeel vormende agenda, de jaarrekening 2023 die sluit met een positief saldo van € 3.146.188,- en de eerste bestuursrapportage. Het leverde geen discussie op. Daardoor ontstond er volop ruimte voor levendige discussies over een aantal bij de fractie aangekaarte lokale onderwerpen. Herinrichting Koningin

LDA stelt vragen over de voetgangerstunnel onder A7 Wieringerwerf

Op de agenda voor de raadsvergadering van 23-05 staat een ingekomen stuk, waarin de briefschrijfster aangeeft zich zorgen te maken om de veiligheid bij het tunneltje onder de A7 ter hoogte van hotel van der Valk. Dit tunneltje leidt naar de parkeerplaats aan de westzijde van de A7, waar zich

LDA stelt vragen over de oplossing van het conflict met dhr. Hommes

Aan het raadscafé van 11 april jl. nam dhr. Hommes deel. Hij gaf aan al jarenlang een conflict met de gemeente te hebben over onder andere een oprit voor zijn huis en een paardenbak. Dit conflict speelde met name in de vorige bestuursperiode. In het presidium is aan de fracties

LDA stelt vragen over de herinrichting van de Koningin Julianalaan in Slootdorp

Bewoners van de Koningin Julianalaan hebben een brief ontvangen waarin gemeld wordt dat op 1 juni met de werkzaamheden begonnen wordt. Dit zorgt voor onrust in de buurt omdat de brief geen duidelijkheid geeft wat er gaat gebeuren met de plek in de steeg tussen de Koningin Julianalaan en Kerkstraat