Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

LDA luistert

LDA luistert LDA houdt maandag 15 april een openbare fractievergadering in dorphuis Ons Tweede Huis, Pastoor Braakstraat 1, 1774 AD Slootdorp, aanvang, 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 18 april  wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent

LDA stelt vragen over opslag met PFOS vervuilde grond bij Afvalzorg in Middenmeer

Geachte leden van het college, In een groot artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 16 maart met de titel 'Stille milieuramp’ is een reconstructie gemaakt van de PFOS-ramp op Schiphol in 2008. PFOS was een essentieel onderdeel van schuimblusmiddelen en een van de schadelijkste PFAS-soorten die de gezondheid ernstig

Nieuwsbrief 141 is uit!

In dit nummer onder andere: Verslag openbare fractievergadering Uit de fractie Beantwoording vragen Bos van Van Moorselaar Hoe zoet en zout water de Wadden van energie kunnen voorzien Klik hier -> Nieuwsbrief 141

LDA stelt vervolgvragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

De beantwoording door de gemeente van onze eerder gestelde vragen over dit onderwerp (PV-2405) roept bij ons nieuwe vragen op. In het toegevoegde kaartje worden de percelen aangegeven waar de afgevoerde grond uit het Dahliapark gestort wordt. Deze percelen zijn alleen bereikbaar via het Kostverlorenpad, een fietspad dat is aangelegd

Verslag openbare fractievergadering 18-03-2024

De openbare fractievergadering in het Vikingschip in Den Oever was goed bezocht. Een aantal aanwezigen gaven aan dat zij aanwezig waren om nader kennis te maken met LDA. Inspreken Veilig Verkeer Nederland afdeling Wieringerland stelde aan de orde dat er een landelijk discussie gevoerd wordt om gemeenten de bevoegdheid te

Antwoord op vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Beste fractie, Op 7 februari 2024 heeft u politieke vragen (nummer PV-2405) gesteld over Bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Waar wordt de grond uit het Dahliapark gestort? De projectontwikkelaar heeft aangegeven overtollige grond uit het Dahliapark op de

LDA luistert

LDA houdt maandag 18 maart een openbare fractievergadering in Het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, 1779 BJ Den Oever, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 21 maart wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij

Uitkomsten onderzoek vestiging datacenters in Hollands Kroon

Maandagavond 11 maart was er een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis waarbij de uitkomsten van het onderzoek naar de vestiging van datacenters in Hollands Kroon werden besproken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Berenschot. Hoewel de onderzoekers geen formele misstanden ontdekten in het dossier, waren zij wel van mening dat het

Nieuwsbrief 140 is uit!

In dit nummer onder andere: Verslag openbare fractievergadering Uit de fractie LDA-motie weggestemd door de coalitie Politieke vragen bos van Van Moorselaar bedreigd Gered door zon en wind Klik hier -> Nieuwsbrief 140

LDA-motie ‘Kernenergie in de regio’ wordt weggestemd door de coalitie

Donderdag 15 februari heeft LDA samen met het CDA een motie ingediend die ertoe oproept om in regionaal verband onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor plaatsing van een kleine kernreactor (SMR) in de Kop van Noord-Holland. Den Helder en enkele gemeentes in de West-Friesland hebben al eerder een soortgelijke

Verslag openbare fractievergadering 12-02-2024

Weer geen beeldvormende raadsagenda. Slechts hamerstukken ter besluitvorming geagendeerd. Er was dan ook geen reden om de raadsagenda inhoudelijk te behandelen. Bij de hamerstukken werden de kadernota’s van de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio en de regionale uitvoeringsdienst ter besluitvorming zijn gepresenteerd. Bij de brandweer moet fors geld bij om

LDA stelt vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Projectontwikkelaar Scholtens Groep heeft perceel Dorpsstraat 78 in Nieuwe Niedorp verworven en daarna de daarop staande stolpboerderij verkocht met een klein deel van de grond. Het deel dat in de volksmond bekend staat als het bos van Van Moorselaar is in eigendom van Scholten gebleven. Bewoners in de buurt hebben