Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

LADA wordt Lokaal Democratisch Alternatief

   wordt          Op de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 3 juni 2024, is besloten dat LADA de naam aanpast en verder gaat als Lokaal Democratisch Alternatief (LDA). Deze naam past beter bij de missie en visie van onze partij voor Hollands Kroon. Met de nieuwe naam profileren

Nieuwsbrief 143 is uit!

In dit nummer onder andere: Verslag openbare fractievergadering Plan panelen op IJsselmeer stuit op steeds meer verzet Uit de fractie Column, primeur??? Politieke Vragen Klik hier -> Nieuwsbrief 143

Vragen NHD/Schager Courant aan Henk van Gameren.

Na aanleiding van de vragen over de veiligheid rondom het tunneltje onder de A7 bij Wieringerwerf heeft NHD/Schager Courant een aantal vragen aan aan het LDA raadslid Henk van Gameren gesteld. Deze vragen met antwoorden zijn op 21 mei jl. gepubliceerd in dit artikel.

Verslag openbare fractie vergadering 13-05-2024 in de Meerbaak, Middenmeer

De raadsagenda kende twee punten op de oordeel vormende agenda, de jaarrekening 2023 die sluit met een positief saldo van € 3.146.188,- en de eerste bestuursrapportage. Het leverde geen discussie op. Daardoor ontstond er volop ruimte voor levendige discussies over een aantal bij de fractie aangekaarte lokale onderwerpen. Herinrichting Koningin

LDA stelt vragen over de voetgangerstunnel onder A7 Wieringerwerf

Op de agenda voor de raadsvergadering van 23-05 staat een ingekomen stuk, waarin de briefschrijfster aangeeft zich zorgen te maken om de veiligheid bij het tunneltje onder de A7 ter hoogte van hotel van der Valk. Dit tunneltje leidt naar de parkeerplaats aan de westzijde van de A7, waar zich

LDA stelt vragen over de oplossing van het conflict met dhr. Hommes

Aan het raadscafé van 11 april jl. nam dhr. Hommes deel. Hij gaf aan al jarenlang een conflict met de gemeente te hebben over onder andere een oprit voor zijn huis en een paardenbak. Dit conflict speelde met name in de vorige bestuursperiode. In het presidium is aan de fracties

LDA stelt vragen over de herinrichting van de Koningin Julianalaan in Slootdorp

Bewoners van de Koningin Julianalaan hebben een brief ontvangen waarin gemeld wordt dat op 1 juni met de werkzaamheden begonnen wordt. Dit zorgt voor onrust in de buurt omdat de brief geen duidelijkheid geeft wat er gaat gebeuren met de plek in de steeg tussen de Koningin Julianalaan en Kerkstraat

LDA luistert

LDA houdt maandag 13 mei een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Prof. Ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 23 mei wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag

Nieuwsbrief 142 is uit!

In dit nummer onder andere: Verslag openbare fractievergadering Beantwoording vragen Bos van Van Moorselaar Politieke Vragen woonsituatie Harmonie, Hippolytushoef Politieke Vragen opslag vervuilde grond bij Afvalzorg Klik hier -> Nieuwsbrief 142

Antwoord op vervolg vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Reactie door de fractiesecretaris Peter Couwenhoven op de beantwoording. Naar aanleiding van het tweede artikel in de Schager Courant ben ik gebeld door de ambtenaar die de beantwoording van de vragen heeft opgesteld. Zij was verbaasd over dat ik aangaf dat het bosje moet wijken voor woningbouw. Uit de beantwoording

Verslag openbare fractievergadering 15-04-2024

De fractievergadering in Ons Tweede Huis in Slootdorp was wederom goed bezocht. Een aantal geïnteresseerden die de vorige keer kennis kwamen maken, waren wederom aanwezig. Deze maand hadden we twee insprekers. De raadsagenda was niet heel spannend. Er werd een kinder-burgemeester benoemd, Thijs Winter uit Anna Paulowna. Een leuk initiatief.

LDA stelt vragen over de voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de dwangsom tegen de eigenaar van de voormalige Harmonie in Hippolytushoef, ingesteld vanwege illegale bewoning, gehandhaafd blijft. De commissie bezwaarschriften heeft hier uitspraak over gedaan. Gezien het feit dat deze zaak nu niet meer onder de rechter ligt, heeft onze fractie een