Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

De inwoner aan zet!

De inwoner aan zet, aan u de keus! In de gemeente draait het om de inwoners. Zij moeten zeggenschap krijgen. Raad en gemeente moeten dienstbaar zijn aan de inwoners. De gemeente steunt actief initiatieven van inwoners om deze te realiseren. De vaste balie in Anna Paulowna is voor veel inwoners te

Nieuwsbrief 85

Nieuwsbrief 85 is uit! Klik hier --> Nieuwsbrief_85

Campagne gestart!

Onder programma vindt u ons verkiezingsprogramma!

Levendige openbare fractievergadering LDA

  Op de openbare fractievergadering van maandag werden belangrijke zaken ter discussie gesteld. Het motorcrossterrein, de huisvesting van arbeidsmigranten in Kreileroord, de aanvragen voor een zendmachtiging voor de lokale omroep en de Poldermolen waren de onderwerpen die in de Doorbraak in Kreileroord besproken werden.   Motorcrossterrein Met een drieman sterke

Nieuwsbrief 84 is uit!

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen: Nieuwsbrief_84

Verkiezingen

De verkiezingen komen er aan, u stemt toch ook?   Henk van Gameren (Wieringerwaard) Peter Couwenhoven (Nieuwe Niedorp) Moray Juffermans (Anna Paulowna) Mark de Geus (Terdiek) Rick Peeters (Wieringerwaard) Lavinia Grooten (Slootdorp) Jos Witte (Anna Paulowna) Ard Smit (Nieuwe Niedorp) Joke Gillissen (Haringhuizen) Lida Brussaard (Winkel) Harry Klomp (Slootdorp) Anouska

LDA luistert

LDA houdt maandag 12 februari een openbare fractievergadering in de De Doorbraak, Bollenstraat 66, 1773Ak Kreileroord, aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 22 februari behandeld. Graag aanmelden

Thema-avond Raadsprogramma

Een goed bezochte en informatieve avond waar veel raadsfracties aanwezig waren. De gemeente Kaag en Brasem heeft de afgelopen vier jaar met het raadsprogramma gewerkt. Wethouder Floris Schoonderwoerd en raadslid Ruud van der Star verzorgden de inleiding waarin gemotiveerd werd waarom Kaag en Brasem voor het raadsprogramma hebben gekozen en

Antwoorden op vragen Luyt

Geachte fractie, Op 15 januari 2018 heeft u technische vragen (nummer TV-IS21) gesteld over dokbedrijf Luyt. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Vraag 1. Kunt u omschrijven welke toezeggingen zijn gedaan? Met het oog op het economische belang van het bedrijf voor Den Oever heeft Hollands

Gestelde vragen omtrent dok firma Luyt

De LDA-fractie wil opheldering over de gang van zaken rond de verplaatsing van het dok van de firma Luyt. Het is ongehoord hoe de gemeente het bedrijf behandeld. Door de firma Luyt wordt aangegeven dat er door zowel ambtenaren als wethouder toezeggingen zijn gedaan die niet worden nagekomen. Fractievoorzitter Henk

Vragen omtrent huisvesten arbeidsmigranten in Kreileroord

Het college heeft aanvragen ontvangen om in woningen in Kreileroord arbeidsmigranten onder te brengen. Deze woningen worden dan in feite pensions. Inwoners in Kreileroord maken zich daar zorgen over.  Zij vrezen dat wanneer dit toegestaan wordt er meer woningen door uitzendbureaus of agrarische ondernemers opgekocht worden om daarin arbeidsmigranten te

Statiegeld op plastic flesjes en blikjes

LDA wil dat Hollands Kroon zich aansluit bij de Statiegeld-alliantie om druk uit te oefenen op de Tweede Kamer om het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes mogelijk te maken met als doel een forse afname van zwerfafval te bereiken. Daartoe wordt donderdag in de raadsvergadering een motie